On-Site I.T Services Blog

"let us asisst you…"

Install software & General troubleshooting on multiple pcs

290109.ent.ajsb

Mula-Tamat : 10.00 am – 4.00 pm

Memasukkan perisian baru kedalam semua komputer di ajsb dan mengemaskini pautan akibat penamaan semula komputer di dalam network ajsb. Keseluruhan komputer yang ada di ajsb = 11 unit.

  • memasukkan software baru = 9 unit
  • Mengemaskini pautan dalam LAN = 10 unit
  • Memerlukan penambahan RAM = 1 unit ( masih tidak dimasukkan software baru akibat RAM yang terlalu rendah iaitu 130MB sahaja)
  • Sudah dimasukkan software = 2 unit (dibuat sebelum ini)

Kesinambungan dari kerja terdahulu, 2 pc telah dimasukkan dengan perisian baru, dan sekarang semua baki komputer akan dimasukkan dengan perisian ini, mana-mana pc yang dibawah keupayaan minima akan dicadangkan untuk dibuat upgrading, kos akan bergantung kepada pc tersebut, sekirannya menggunakan SDRAM ini akan melibatkan kos yang lebih tinggi berbanding upgrading yang melibatkan RAM jenis DDR dan DDR2.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: